Новини, Шарен свят

Планът за развитие на Самоков се подготвя

Във връзка с изготвянето на интегрирания план за възстановяване и развитие на Самоков представителите на спечелилото проекта сдружение Велислава Джамбазова и Димитър Андонов проведоха в четвъртък, на 22 януари, в Самоков срещи с т. нар. фокус групи: социални партньори, неправителствени организации, администратори, хора от културата, бизнеса и браншови организации.
Целта бе специалистите от сдружението да научат мненията и да видят предложенията на представителите на различните групи за бъдещото развитие на града ни. Състояха се интересни разговори и се оформиха предложения, за които гостите увериха, че ще ги имат предвид при подготвянето на плана. Те подчертаха, че през март на нова среща ще запознаят участниците с предложенията си за проекта.
Самият проект се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Евгения Попова

Leave a Reply