Новини, Политика, Шарен свят

Планът ще бъде изработен до края на годината

Писмо с отговор

На 9 септември 2011 г. на свое заседание Общинският съвет задължи общинската администрация да изработи подробен устройствен план – ПИРЗ на квартали 175, 175а и 175б с цел отпадане на нереализираните улици и обособяване на урегулиран поземлен имот „За жилищно строителство”.
Решено е и да се предвидят средства от бюджета за реализирането на плана.
Решението е прието с 22 гласа „за”, без да има никой „против” и „въздържал се”.
От тогава обаче се минаха около две години, а още нищо не е направено. От години се точи този въпрос. Животът ми мина, дето се казва, без да успея да получа план, да си оправя парцела и да строя.
Докога ще се бави изпълнението на това решение? То не е отменено и е крайно време да се изпълни.

Йордан Янакиев

Б. Р. С писмото на нашия съгражданин, жител на Четвърти квартал, запознахме инж. Евелина Перфанова, директор на дирекция „Териториално-селищно устройство и европейски програми” в Общината. Инж. Перфанова обясни, че решението е в сила и е предвидено до края на 2013 г. новият план да бъде изготвен.

Leave a Reply