Новини, Шарен свят

План предвижда осъществяването на проекти за 35 млн. лв.

Снимка: архив

Две години /от 18 декември 2013 г. до 18 декември 2015 г./ Общината е работила по проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Самоков” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”.
На 14 декември се състоя заключителната пресконференция по проекта. Главен архитект арх. Надежда Клинчева, ръководител на проекта, обобщи, че екипът се е справил успешно с отговорните задачи по подготовката на тръжните документи; за процедури по Закона за обществените поръчки; на проведените процедури за избор на изпълнители на дейностите по проекта, за което са сключени договори; по цялостното изготвяне на плана. Основната цел – създаване на интегрирана планова основа за трайно подобряване на икономическото, социалното, физическото и екологичното състояние на Самоков през периода 2014-2020 г., е постигната. Разработен е план, чрез изпълнение на който да се преодолеят социално-икономическите проблеми и да се повиши качеството на живот в града ни.
Виждането е през този период Самоков да се развие като град „зелен, благоустроен, със съхранени традиции и предпочитан за инвестиции”. Въз основа на стратегическите цели се предвиждат общо 83 проекта за предстоящите пет години на приблизителна обща стойност 35,6 млн. лв.
„Работата по интегрирания план е проверявана неколкократно и е получила одобрението на много институции – Общинския съвет, Областната управа, Регионалната инспекция по околната среда и водите. Предстои последната проверка на 18 декември, когато ще представим цялостната документация”, заключи арх. Клинчева.
Тя благодари на екипа – инж. Евелина Перфанова, Красимира Костадинова, както и на ръководството на Общината, за съдействието и подкрепата, и връчи папка с документи на кмета Владимир Георгиев с пожелание да се осъществят по-голямата част от предвидените обекти, като се има предвид, че планът дава възможност за кандидатстване за финансиране по европейските програми.
Сред присъстващите на пресконференцията бяха заместник-кметовете Сия Шехтанова и Васил Сайменов, представител на фирмата, работила по проекта, и др.
Самият проект е на стойност 199 380 лв. и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет.

Евгения Попова

Leave a Reply