Новини, Шарен свят

Платиш ли данъка до 10 февруари, ползваш 5 % отстъпка

Лицата, които подадат годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица до 10 февруари, ползват 5 на сто отстъпка върху внесената в този срок част от данъка за довнасяне по годишна данъчна декларация.
Задължително условие за ползване на отстъпката е данъчно задължените лица да са декларирали и внасяли в срок дължимите авансови вноски за първите три тримесечия на отчетната година.
Авансовите вноски се декларират и внасят в срок до края на месеца, следващ тримесечието, за което се отнасят. За целта в същия срок се подава и декларация по образец /чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ/, с която се декларира дължимият авансов данък за тримесечието.

Leave a Reply