Новини, Шарен свят

Плащаме данъка с отстъпка до 11 февруари включително

В понеделник, на 11 февруари, изтича срокът, в който физическите лица могат да платят дължимия данък за довнасяне по годишната си декларация с отстъпка от 5 %. Плащането на данъка може да стане и в последния ден, стига сумата да постъпи по сметката на НАП на следващия работен ден.
От приходната агенция напомнят, че отстъпката от данъка за довнасяне може да се ползва само при условие, че авансовият данък е внесен през 2012 г. Най-често задължение да внасят авансово подоходен данък имат наемодателите, които по закон са длъжни да правят тримесечни вноски.
Освен по интернет, плащането на данъци и осигурителните вноски може да стане по пощата, с пощенски запис за плащане към бюджета или по банков път.
От 1 януари 2013 г. всички данъци и осигурителни вноски (с изключение на тези за допълнително задължително пенсионно осигуряване) се плащат по една единствена банкова сметка. Освен това при превод на пари към бюджета отпаднаха всички над 50 кода за вид плащане с изключение на два – 11 11 11 (за плащания за данъци и осигуровки) и 58 11 11 (за плащания за ДЗПО). Не е необходимо и попълването на изрично основание за плащане, тъй като погасяването на задълженията към хазната става според датата на възникването им.
Образци на платежни нареждания и пощенски записи за плащане към бюджета, както и номерата на банковите сметки на териториалните дирекции на НАП, може да намерите на интернет страницата на НАП – www.nap.bg.

Leave a Reply