Плащаме данъците с отстъпка до 30 април

Последният ден на април е крайният срок за плащане на данъка върху недвижимите имоти /т. нар. данък сгради/, данъка върху превозните средства и таксата за битови отпадъци /т. нар. такса смет/ за цялата година с отстъпка 5 %.
В този срок трябва да се направи и втората вноска на патентния данък за второто тримесечие. Ако до 30 април не заплатим  своите задължения за текущата година, трябва да имаме предвид, че до 30 юни е крайният срок за заплащане на първата вноска, след този срок се дължи лихва върху нея.
Налозите могат да се заплащат на касите в сградата на Община Самоков, във всяко кметство, ДСК, „Изи Пей“ и „Фаст Пей“.
Задълженията могат да бъдат платени онлайн чрез „Ипей“ или чрез виртуалния ПОС-терминал от страницата на Община Самоков. За втория вид плащане данъчно задълженото лице трябва да разполага с ПИН, който се предоставя от Община Самоков.
Задълженията могат да се платят и по банков път, като сметките за плащане са публикувани на интернет страницата на Община Самоков.

Можете да харесате