Новини, Шарен свят

Плащаме данъци и осигуровки по интернет

Всички данъци и осигурителни вноски могат да се платят чрез интернет. Това става в онлайн системата за плащане на НАП. Необходима е дебитна или кредитна карта и регистрации в сайта на приходната агенция и в един от порталите за електронно плащане – www.ePay.bg или www.eBg.bg.
Плащането през интернет струва под 1 лв. независимо от сумата и спестява време и разходи в сравнение с другите видове разплащания. От НАП напомнят, че за успешно плащане на данъци и осигуровки по интернет клиентът трябва да знае точния размер на своето задължение. Лихвен калкулатор помага да се изчислят изтеклите лихви за закъснели плащания, допълват от приходното ведомство.
Електронната система може да се използва и за попълване и разпечатване на платежно нареждане, което да бъде представено в произволно избрана банка.
На 10 февруари изтича срокът, в който гражданите могат да платят с отстъпка от 5 % данъка за довнасяне по годишните декларации за облагане на доходите. От т. г. плащането на данъка може да стане и в последния ден, стига сумата да постъпи по сметката на НАП на следващия работен ден.
Плащането на данъци и осигурителните вноски може да стане и по пощата, с пощенски запис за плащане към бюджета, или по банков път. За улеснение на клиентите на НАП в повечето офиси на агенцията са разкрити банкови гишета, които обслужват гражданите и фирмите. За плащане на данък върху доходите от физическо лице при превод от банково гише в офис на НАП не се събират такси.
Данъците и осигурителните вноски се заплащат по банковите сметки на НАП. За физическите лица това е сметката на дирекцията по постоянния им адрес.
При попълване на преводни нареждания към бюджета е необходимо да се напише точната сума, кодът за вид плащане /например 111213, когато се плаща по данъчна декларация на физическо лице/, входящия номер на данъчната декларация, като задължително се посочва и периодът, за който се отнася плащането.
Списъкът на кодовете за видове плащане, както и номерата на банковите сметки на териториалните дирекции на НАП се намират в рубриката „Плащане” на интернет страницата на агенцията /www.nap.bg/.
Повече информация, както и помощ при попълване на преводните нареждания и пощенските записи, клиентите на НАП могат да получат на тел. 0700 18 700 на цената на един разговор.

Leave a Reply