Новини, Шарен свят

Плащането на данъци започна от 4 март

От първия работен ден на новия месец – 4 март, вторник, започна и плащането на налози за изтеклата 2013 г. Само в този първи ден в местната хазна са постъпили според служители около 30 хил. лв. от данъци, платени от граждани.
Издължаването за данък сгради, такса смет и налога върху моторно превозно средство може да стане освен на каса в Общината, и по банков път, чрез „Изи Пей”, по електронен път чрез „И-пей”, а от понеделник, 10 март, и в пощата. Задълженията могат да се платят и в 19-те села в общината, които имат интернет връзка.
Данъчни напомниха, че всеки гражданин, платил цялата годишна вноска за местни данъци и такси до 30 април, ползва 5 % отстъпка. До 30 юни е срокът за първата вноска, която е половината от размера на годишното задължение. След тази дата се начислява лихва върху размера на вноската. Втората вноска трябва да се плати най-късно до 30 октомври, тъй като след това започват да текат лихви.
От общинската администрация междувременно уточниха, че ще продължи практиката да не се издават документи на граждани, които имат задължения към местния бюджет. Просрочилите плащанията ще бъдат уведомявани писмено с покана за погасяването им. При принудително изпълнение размерът на таксите се повишава значително. Важно е и да се знае, че до два месеца след регистрацията на кола в КАТ при Областната дирекция на МВР возилото трябва да се декларира и в Общината.
Справка за размера на задълженията си всеки може да направи и на интернет страницата на Общината след регистрация.

Leave a Reply