Новини, Образование

„Плетеница” ще подпомага интеграцията на ромските ученици

В ОУ “Митрополит Авксентий Велешки” на 19 октомври започна изпълнението на проект “Плетеница” с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ .
Договорът е подписан от директорката на училището Ирена Коцева на 27 септември т. г. Срокът за изпълнение на проекта е 10 месеца.
Ръководител на екипа е Даниела Трохарова, счетоводител – Надя Манева, а като ръководители на клубове ще работят Милка Кощрова, Славея Петрунова, Елена Гривева и Ралица Струмина.
Целта на проекта е да се утвърди културното многообразие на етническите малцинства като обща ценност. Чрез извънкласно и извънучилищно обучение ще се създаде атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство. Стремежът е да се разшири общуването между българските и ромските деца и културното им взаимодействие, да се задържат ромските деца в училище и да се подпомага тяхната интеграция.
В изпълнението на проекта са включени ученици от различен етнически произход и техните родители. Предвидени са дейности под надслов „Моите родители – моята гордост”, „Пътуващо училище „Родолюбие”, „Глина и огън”, „Игрите на баба”, „Хоро се вие”. Ще бъдат чествани по подобаващ начин едни от най-големите празници – Коледа, Поклади, Баба Марта, Благовец, Великден, Еньовден, Гергьовден. По случай международния празник на ромите 8 април пък ще се състои дискусия, посветена на равния старт в образованието. Планира се и създаването на годишен календар за 2020 г. с празниците, илюстриран със снимки.

Leave a Reply