Новини, Шарен свят

Повече земеделски стопани подават документи за подпомагане

Приемането на заявления в общинската служба “Земеделие и гори” за подпомагане на земеделски стопани за директни плащания на площ за тазгодишната кампания без санкции приключи. Подадени са 526 заявления при 490 през 2011 г., отчетоха от службата. Заявените земеделски стопанства в общината са 4680, а площта им е 8840 ха.
Сега – от 15 май до 9 юни, в службата отново се приемат документи, но се налага санкция от 1 % за всеки просрочен ден.
Засилен е интересът към агроекологичните плащания. Право на подпомагане в това отношение имат земеделски стопани, които поемат ангажименти за изпълнение на агроекологични дейности върху определена площ, развиват биологично пчеларство или отглеждат застрашени от изчезване редки местни породи животни. Тези задължения се поемат за срок от 5 години.
Междувременно стана ясно, че производители на дребен рогат добитък – овце и кози, ще получат до 15 хил. лв. като компенсация за нарасналите цени на горивата. Помощта обаче ще бъде предназначена преди всичко за стопани на ферми с повече от 50 овце и кози.

Leave a Reply