Повече пари за подобряване на училищната база

“В общинския проектобюджет за тази година са предвидени много средства, включително за ремонти и извънкласни дейности, като ще има възможност и на следващ етап да се кандидатства за допълнителни средства за извънкласни дейности в сферите на спорта и културата”, заяви кметът Владимир Георгиев на среща с директорите на училища и детски градини на 23 март в Самоков.
Изтъкнато бе, че Общината се стреми да подобрява материалната база на учебните и детските заведения. През тази година ще се кандидатства с проекти за финансиране на изграждането на физкултурни салони в СУ “Отец Паисий” и ОбУ „Неофит Рилски”. Предстои избор на изпълнител на проекта за енергийна ефективност на сградите на СУ “Никола Велчев” и СУ „Отец Паисий”. През тази година ще се подготвят и проекти за обновление на неблагоустроените училищни дворни пространства.
Подчертано бе, че ръководствата на учебните заведения трябва да се възползват от възможностите за финансиране, които ще предостави Министерството на образованието и науката.
Срещата бе свързана и с определянето на формулата за разпределение на средствата в сферата на образованието.Зам.-кметът Сия Шехтанова заяви, че парите за образование в тазгодишния бюсжет представляват 31 % от общия му обем – 21 млн. лв. От тях 2,3 млн. лв. са предвидени за подобряване на материалната база.
Самият стандарт, по който се финансира секторът, е завишен с 11 % спрямо предходната година, като най-много са увеличени нормативите за изхранване на децата от предучилищните групи. Запазва се миналогодишната формула за разпределение на средствата. Така 96,07 % от стандарта се предоставят на основата на броя на учениците. Останалите средства ще се използват главно за подпомагане на по-малките ученици. Ще се формира и резерв от 1,5 %.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*