Новини, Шарен свят

Подадоха 60 заявления за узаконяване на незаконни постройки

Общо 60 са подадените в Общината заявления за узаконяване на незаконни постройки. На самия 26 ноември, когато беше последният срок за приемане на документите, са постъпили, по данни на местната администрация, 50 от тях.
От Общината уточниха, че предстои да се сформират три работни групи, които в едномесечен срок да съставят т. нар. констативни протоколи с отразени в тях незаконно изградените постройки, изискванията за отстояния до регулационни линии, височината на сградите и други показатели.
Държавата, както е известно, даде възможност на собствениците да предприемат процедура по узаконяване на незаконните си постройки, като подадат заявления до 26 ноември. Такава възможност е имало и през 2004 г., както и впоследствие, през 2012–2013 г.
Амнистията, дадена от Закона за устройство на територията, не може да узакони обаче автоматично всички незаконни строежи, отбелязаха служители. Постройките трябва да отговарят на определени условия.

Leave a Reply