Новини, Шарен свят

Подвижен екип на Горското проверява камиони и гори

Превозните средства, транспортиращи дървесина, и стопанската дейност в горските територии в обхвата на държавното горско стопанство в Самоков се проверяват от специален подвижен екип. Горските служители следят за правилното маркиране на насажденията, сечта и първичната обработка на дървесината, както и за изпълнение на технологията за сеч и извозване на дървения материал съгласно одобрения технологичен план. При сигнали за нарушения контролното звено може да реагира по всяко време на денонощието.
Предстои на Горското стопанство да бъдат предоставени и два нови автомобила с повишена проходимост. В стопанството вече е осъществен проект, благодарение на който може да се проследява законността на добития дървен материал. Както е известно, Горското стопанство в града ни управлява и охранява общо около 26 хил. хектара горски територии.

Leave a Reply