Новини, Шарен свят

Подготвени са 18 проекта за детски площадки и градинки

От Общината са подготвени общо 18 проекта за изграждане на детски площадки и за благоустрояване на градинки. Разработките са внесени в ПУДООС /Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда/ към екоминистерството, като е спазен крайният срок – 26 февруари.
Всеки от проектите е на стойност до 10 хил. лв. Пет от тях са за града. Ще бъдат благоустроени градинките срещу ПГ „Константин Фотинов”, пред сградата на ОББ, на ул. „Подридна” и в ж. к. „Езерото”. Детска площадка пък ще се оформи във филиал „Осми март” на ОДЗ „Звънче”.
Ако бъдат приети проектите, нови обекти ще има в скоро време и в Мала църква, Бели Искър, Шипочан, Широки дол, Продановци, Рельово, Белчин, Клисура, Алино, Поповяне, Ковачевци, Ярлово и Марица.

Leave a Reply