Новини, Шарен свят

Подготвят интегрирания план за развитие на Самоков

Работата по проекта „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Самоков” бе обект на обществено обсъждане на 31 март. Присъстваха депутатът Радослав Стойчев, кметът Владимир Георгиев, зам.-кметът Сия Шехтанова, секретарят на Общината Ангелина Вангелова, общински служители и, за съжаление, малко граждани.
Както в. „Приятел” вече писа, проектът е на стойност 199 380 лв. Началото е сложено на 18 декември 2013 г., а работата трябва да приключи на 18 август т. г. Ръководител на екипа е гл. архитект на Общината арх. Надежда Клинчева, координатор – инж. Румяна Драганова, счетоводител – Лилия Джамбазка. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Арх. Клинчева подчерта, че интегрираният план се разработва на основата на общоустройствения, като се имат предвид приоритетите в стратегията „Европа 2020”.
От името на ДЗЗД „План Самоков 2020 г.” Димитър Андонов разказа, че е извършен подробен анализ, проведени са анкети, изяснени са местоположението и връзките на най-големия град на Софийска област, жилищната и производствената структура, зелената система на Самоков. „Ключовите думи и изрази в проучването са „традиции”, „история”, „туризъм”, „природа”, „фестивали”, „спорт”, „ниски данъци”, „гостоприемен”, „дишащ”, „лъчезарни деца”. Очертаните основни проблеми са: маргинализирани социални групи; липса на енергийна ефективност; слаба икономика; лоша квалификация на кадри; налични изоставени сгради. Очевидна е нуждата от икономически растеж.
Велислава Джамбазова от същото сдружение представи резултатите от анкетата с местни граждани и на тази основа очерта три варианта за бъдеща визия на града: като съчетаващ природа, традиции, добро управление и икономическо развитие; като зелен, благоустроен и предпочитан за инвестиции; като дишащ и привлекателен за живот, с подобрена градска среда, повишена социална отговорност и подкрепян местен бизнес.
Арх. Клинчева благодари за задълбочената работа. Кметът Георгиев заяви, че са очертани много от проблемите, включително тези, свързани с ромското население, с необходимостта от образование, квалификация и трудова реализация на ромите.
„Интегрираният план е основен документ, по който ще се развива градът”, подчерта Джамбазка. Тя добави, че планът ще бъде публикуван на сайта на Общината и ще бъде достъпен за всички. Предстои и ново обществено обсъждане на 8 април в извънработно време, от 17.30 ч., на което се очаква повече граждани да дадат своите мнения. След това предложенията ще се обобщят и ще се поставят за разглеждане от Общинския съвет.

Евгения Попова

Leave a Reply