Новини, Политика

Подготвят сесията на 23 февруари

Второто за годината заседание на Общинския съвет ще се състои на 23 февруари, четвъртък, от 9 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината. Ще бъдат разгледани предложения на постоянните комисии на местния парламент и на кмета на общината.
Подготвяйки сесията, комисиите по образование, култура, младежки дейности и спорт и по бюджет и финанси ще заседават в понеделник, 13 февруари, от 13.30 и от 15 ч. На следващия ден от 16 ч. проблемите ще разискват членовете на комисията по устройство на територията и екология. По същото време ден по-късно е съвещанието на колегите им, занимаващи се със здравеопозването и социалните дейности. В четвъртък, на 16 февруари, от 15.30 и от 16.30 ч. въпросите ще обсъждат участниците в комисиите по законност, обществен ред и общинска собственост и по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика.

Leave a Reply