Новини, Шарен свят

Подготвя се създаването на МИГ в Самоков

Среща, посветена на подготовката за създаване на местна инициативна група /МИГ/ в Самоков във връзка с Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. се състоя на 30 март.
Пред присъстващите граждани докторът на науките Снежана Димитрова обоснова необходимостта от създаване на МИГ. В партньорство със „Самел-90” и Агенцията за регионално развитие на Рила Общината е спечелила проект за създаване на местна инициативна група и подготовка на стратегия за местно развитие.
За информационната дейност са отпуснати 58 хил. лв. Освен предвидените срещи, предстои да се проведат семинари, целеви обучения, конференции, обсъждания, консултации. Крайната цел е да се изготви стратегия с конкретни мерки и дейности и да се регистрира МИГ.
При утвърждаване на такава група се очаква финансиране до 2 млн. евро, които могат да се ползват за бизнес, в неправителствения и публичния сектор.
Проектът за информационни срещи и обучения е с трайност 9 месеца – до 17 септември т. г. След утвърждаване на стратегията и МИГ ще се обсъждат и приемат конкретните проекти.
В отговор на поставени въпроси г-жа Димитрова обясни, че на следващи семинари и обучения ще се обсъждат конкретни мерки и дейности във връзка с проектите.
Срещата бе ръководена от зам.-кмета Сия Шехтанова. Сред присъстващите бяха председателят на Общинския съвет Силвия Стойчева и зам.-кметът Васил Сайменов.

Leave a Reply