Новини, Шарен свят

Подемник за хора с увреждания ще има в Младежкия дом

Общината спечели финансиране на проект за осигуряване на достъпна среда на лица с увреждания в Младежкия дом. Специализираната агенция е одобрила проекта, който включва монтаж на трасето и подемник с размери 125/80 см. Съоръжението ще функционира чрез акумулаторна батерия и ще бъде снабдено с радиоконтрол за повикване. Проектът е на стойност 35 840 лв., като всички средства се осигуряват от Агенцията за лица с увреждания.
Изграждането на подемника е вторият проект, който Общината печели пред агенцията. Известно е, че през 2016 г. бе изграден асансьор за трудноподвижни хора в сградата на Художествената галерия „Проф. Васил Захариев” и Общинската библиотека „Паисий Хилендарски”. Знайно е още, че наскоро Общината спечели и проект по „Красива България” за ремонт и обновяване на Младежкия дом.

Leave a Reply