Новини, Шарен свят

Подземни контейнери се монтират в Самоков

Вече на три места в Самоков и Боровец – пред сградата на банка ОББ, край общинския блок в кв. „Самоково” и над хотел „Флора”, са монтирани подземни контейнери. Проектът, както казаха от общинската администрация на 3 октомври, е пилотен, предстои да се види как ще функционира новата система.
След преценка по-късно ще бъдат монтирани такива контейнери и на други места в града и курорта. Пояснено бе, че контейнерите се поставят под земята и ще бъдат снабдени с повдигащ механизъм, който да ги издига на нивото, от което да бъдат събирани. Предимството е, че така, дори и да не са затворени капаците, няма да се разпиляват боклуците от вятър и от хора, които ровят в тях.
Над земята в случая е само приемното устройство, което е високо 90 сантиметр. Хидравлична система пък прави отварянето на капака лесно и удобно.

Leave a Reply