Новини, Образование

„Подкрепа” организира обучение на учители

Учителският синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” проведе на 29 март в Самоков обучение на своите членове.
Председателят Юлиян Петров говори за мястото на организацията при решаване на проблемите в училищата, стандартите в образованието, необходимостта от преструктуриране на учебните заведения и по някои въпроси, свързани с новия закон за образованието. Петров допълни, че диалогът на синдикатите с министерството винаги е бил в защита на интересите на учителите, за преодоляване на проблемите в училището и с оглед на нуждите от конструктивни промени в образованието. Синдикалният ръководител отговори и на въпроси на присъстващите.
Препоръки за дейността дадоха и Каролина Маринова, председател на областната синдикална организация на учителите, и Илия Стоянов, председател на Софийския регионален синдикален съюз.
Присъстващите синдикални дейци участваха в квалификационния курс на тема „Методи за работа в междуетническа среда. Конфликти в междуетническа среда /Ефективна комуникация в образователната сфера/”, организиран от сдружение „Образование без граници БГ 2012” и ръководен от Фани Цветанова. След беседата се състояха разисквания по темата и различни игри. Накрая всички получиха сертификати от сдружението.

Евгения Попова

Leave a Reply