Новини, Шарен свят

Подменят пътните знаци със светлоотразяващи

Снимка: www.offnews.bg

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата. С измененията се постигат европейските стандарти и се регламентират мерки за повишаване на безопасността на движението.
Въвежда се задължително изискване зелената светлина, която разрешава преминаване през платното за движение на пешеходците, да се съпровожда от звуков сигнал за улеснение на незрящите. Регламентира се и монтирането на устройство за отчитане на времетраенето, в обратен ред, на зеления и на червения сигнал на кръстовища с интензивно движение.
До 1 май 2016 г. всички пътни знаци ще бъдат подменени със светлоотразяващи. Някои знаци, поставяни на невралгични участъци, могат да имат допълнителен контур или основа с жълтозелен флуорисцентен светлоотразителен фон.
Въвеждат се нови знаци за обозначаване на началото и края на скоростните пътища, както и знак, с който се дава информация за място или пътен участък, на който се осъществява контрол по спазването на правилата за движение чрез автоматизирани технически средства.
Пътната маркировка за въвеждане на временна организация и безопасност на движението ще се прави вече само с оранжев цвят. Ще могат да се използват и други материали за маркировка, освен боя. Линията за очертаване на края на пътното платно пък вече трябва да бъде непрекъсната с цел да се осигурят по-безопасни условия на движение при намалена видимост.
Постановлението ще влезе в сила след 3 месеца, тъй като е необходимо да се разработят нови въпроси за изпитни тестове и да се внесат промени в учебната документация, по която се извършва обучението на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства.

Leave a Reply