Здраве, Новини

Подобряват взаимодействието за лечение на онкоболните

В „МБАЛ-Самоков” на 23 август се състоя среща на Медицинския съвет, началниците на отделения и общопрактуващи лекари с представители на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” /СБАЛОЗ/ ЕООД – Софийска област.
Управителят на самоковската болница д-р Красимира Ковачка представи гостите – управителят на софийското лечебно заведение д-р Диана Йорданова и д-р Жанета Сирова, онколог-химиотерапевт, началник на отделение. Столичните лекари поясниха, че от 2010 г. болницата е вписана в Търговския регистър и е със 100 % държавно участие. Лечебното заведение организира, ръководи и контролира всички дейности на окологичната помощ на територията, определена му от Здравната каса – Софийска, Пернишка и Кюстендилска област, с население съответно 240 хил., 128 хил. и 125 хил. жители.
Гостите обясниха кои са договорените им дейности, по какъв начин лекарите и болните могат да търсят тяхното съдействие и как трябва да се организира съвместната дейност в помощ на пациентите. Необходимо е да се използва и възможността за пряка връзка със зав. кабинетите на болницата и с управителя, включително като се ползват посочените телефони в справката, получена от всички присъстващи на срещата.
Д-р Йорданова и д-р Сирова отговориха на поставените въпроси и очертаха обхвата на съвместната дейност със самоковските си колеги. Изразена бе готовност за полагане на по-ефективни съвместни усилия в полза на пациентите.
Целта на всички е, подчерта д-р Ковачка в заключение, да настъпи цялостна промяна при откриването на болестта и при грижите за лечение на онкоболните.

Евгения Попова

1 Comment

  1. Добра инициатива. Добре е да има връзка между отделните лечебни заведения, които са на различни нива – местно, регионално, национално. Все пак тук става дума за живота на хора, преминаващи през много тежко заболяване и не трябва да се сблъскват с административни проблеми. Подкрепям провеждането на подобни срещи между представителите на болнични заведения с цел подобряване на услугата.

Leave a Reply