Новини, Политика, Шарен свят

Подписаха договора за новото депо

На тържествена церемония на 3 август в Ритуалния дом бе подписан договорът за управление на отпадъците чрез изграждане на новото регионално депо.
Под документа парафи сложиха министърката на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на Самоков Владимир Георгиев /упълномощен от управите и на останалите три общини: Ихтиман, Долна баня и Костенец – членки на сформираното сдружение/.
Присъстваха представители на управите на трите съседни общини, зам.-кметът на Самоковска община Васил Сайменов, общински съветници, експерти от общинската администрация, граждани.

Кметът Владимир Георгиев и екоминистърката Нона Караджова сложиха парафи под документа

След като подписа договора, министър Караджова заяви: “Дойдох специално във вашия град, за да изразя удовлетворението си, че вие, четирите общини, постигнахте договореност и проектът бе изготвен. Съоръженията за обработка и рециклиране на отпадъците са скрити /извън селищата/, но си представете, ако ги нямаше, какво щеше да бъде положението в тези селища. Изпълнението на работите по проекта напълно ще ви освободи от екологични такси. Искам да успокоя гражданите, че новото съоръжение няма да има нищо общо със старото депо. Затова ви поздравявам, че успяхте да направите проект съгласно европейските изисквания. Вярвам, че с общите усилия ще оползотворите отпуснатите по проекта средства.”
Кметът Георгиев благодари на всички за положените усилия за подготовката на проекта и договора. Градоначалникът допълни, че с изпълнението на този проект ще се изгради модерно депо, като се осигурят по-добро обслужване и подобрена екологична обстановка в региона.
“Много проблеми се решиха, много трудности се преодоляха и в четирите общини, за което благодаря на всички. Предстои обаче главната крачка – изпълнението на проекта, и затова ще са необходими усилията пак на всички ни, включително на гражданското общество”, напомни г-н Георгиев.
От името на кмета присъстващите бяха поканени и на коктейл с чаша вино.
х х х
Проектът за изграждане на регионално депо е на стойност 8 732 417,84 лв. Основната част от тези пари – 7 422 555,16 лв., ще дойдат от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. Републиканският бюджет ще подпомогне начинанието с 1 309,68 лв.
Проектът е по оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, приоритетна ос 2 – “Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”.
В новото регионално депо се предвижда да се изградят клетка за отпадъците, пречиствателна станция, буферен резервоар, система от отводнителни и охранителни канавки, приемна зона с портален монитор и електронна везна.
Ще се изгради и център за рециклиране на отпадъците със съответното оборудване и контейнери, със сепарираща и компостираща инсталация.
Както поясниха специалисти, ще се доставят и монтират модерни машини и съоръжения: компактор за уплътняване на отпадъците, мобилна дробилка, специална обръщателна машина, вибросито и др. Депото ще разполага и с подходящи автомобили, багер-товарач и пр.
Ще се оформят и пътища и съответната друга инфраструктура, гараж с работилница и склад, автомивка и паркинг. Според плана депото ще бъде оградено, а околният район – озеленен и залесен.
х х х
Граждански инициативен комитет заведе две дела срещу изграждането на новото депо, свързани с отстоянието му на около километър от населени места /Самоков и Драгушиново/ и с неточности в екооценката. Едното дело бе прекратено, а другото е отложено за началото на октомври.

Евгения Попова

1 Comment

  1. Бойко

    Бъдете проклети всички, които подкрепяте това сметище (това не е депо, а чисто сметище).

Leave a Reply