Новини, Шарен свят

Подписаха договор за изготвяне на план за развитие на Самоков

Договор по проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Самоков” подписаха кметът Владимир Георгиев и Велислава Джамбазова, представител на ДЗЗД „План Самоков 2020 г.” в сряда, на 14 януари. В церемонията участваха представители на сдружението и специалисти от общинската администрация.
Проектът се финансира от Европейският фонд за регионално развитие и от държавния бюджет. Стойността на самия проект е 199 380 лв. Началото е поставено на 18 декември 2013 г., а работата трябва да приключи на 18 август 2015 г. Основната цел е да се създаде интегрирана планова основа за трайно подобряване на икономическото, социалното, физическото и екологичното състояние на Самоков през периода 2014-2020 г. Срокът за изработване на плана е тримесечен.
„Това е един от най-важните проекти. По този план ще можем да кандидатстваме по различни проекти”, заяви при подписването на договора г-н Георгиев. Той благодари на всички, които с работата си са помогнали да се стигне до тази процедура и пожела успех при изготвянето на плана.
Велислава Джамбазова изтъкна, че сдружението, което ще работи по проекта, е съставено от три фирми: „Урбика” ЕООД, „Арежсим гарден” ЕООД и „Алмарекс” ЕООД. Екипът се състои от специалисти, архитекти и икономисти, които имат опит и ще направят проучвания за изготвяне на план, който ще осигури устойчиво развитие на града.
Ръководител на екипа е главният архитект арх. Надежда Клинчева. Тя представи останалите членове на екипа: Румяна Драганова, координатор, и Лилия Джамбазка, счетоводител, и допълни, че ще се радва на участието си в планирането на бъдещото развитие на Самоков. Арх. Клинчева подчерта още, че ще разчита на съдействието на специалистите от Общината.
От името на сдружението Димитър Андонов запозна присъстващите с целите на проекта, с принципите му и с предстоящите дейности по него.
Г-жа Джамбазова добави, че интегрираният план се отличава от всички други проекти. Той е задължителен, за да могат да се финансират проекти от Европейския съюз. За изготвянето на самия план се изискват цели 67 документа. При подготовката му трябва да се уточнят проблемите на града и на тази основа да се планира какви проекти и програми ще се предвидят за изпълнение.
Задължително е да се осигури широко обществено обсъждане на плана. Разработката ще се публикува и на сайта на Общината, за да може гражданите да се запознаят с нея и евентуално да направят предложения, след което ще се разгледа и приеме от Общинския съвет. Тогава ще се изготви стратегия, която да е устойчив модел за управление на градската територия. Стремежът е по този начин да се преодоляват социално-икономическите проблеми и да се съдейства за повишаване на качеството на живот в Самоков.

Евгения Попова

Leave a Reply