Новини, Шарен свят

Подписаха договор за саниране на Общината, полицията и ОУ „Митр. Авкс. Велешки”

Договор за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на общинската администрация /включително Ритуалната зала и подземния паркинг/, Районното управление на полиция и ОУ „Митрополит Авксентий Велешки” /основна и помощна сграда и физкултурния салон/ на стойност 3 788 770 лв. бе подписан днес от кмета Владимир Георгиев и инж. Борислав Апостолов от името на спечелилата обществената поръчка фирма „Главболгарстрой” АД.
Освен подмяна на дограмата и саниране на сградите, след извършен обстоен предварителен оглед и анализ, са дадени препоръки и за ремонт на отоплителните инсталации и на покривните пространства, за подмяна на осветителни тела с енергоспестяващи, както и за изграждане на системи за известяване при пожар.
Изискванията на европейската програма са при осъществяване на мерките да се постигне енергоспестяване клас „С” или 60 % ефективност. Предвидените мерки ще доведат до намаляване на разходите за енергия, удължаване на жизнения цикъл и рентабилна експлоатация на трите сгради.
Стана ясно, че работата и на трите обекта ще върви едновременно. Срокът за изпълнение е 420 дни, от които 365 дни /1 година/ са отредени за извършване на практическите строително-ремонтни дейности.
„Предстои сериозна работа, но съм сигурен, че фирмата-изпълнител ще я извърши качествено и в срок, защото се е доказала с дейността си не само в региона, а и в цялата страна. Благодаря на специалистите от общинската администрация, които свършиха изключителна работа по тези проекти. С цената на много усилия се включихме с проекти по ОП „Региони в растеж”. Макар и само по мярка „Енергийна ефективност в периферните райони” на програмата, Самоков ще получи над 8 млн. лв. Това е само първата от общо четирите процедури, които трябва да подпишем”, заяви кметът Владимир Георгиев.
Инж. Апостолов, шеф на местния клон на „ГБС”, подчерта, че в поделенията фирмата на самоковска територия работят изключително жители на общината. „Ние сме горди, че ще имаме възможността да работим по този проект и се чувстваме задължени да създадем добър продукт, защото, знаете, в Самоков сградите се отопляват по 6-7 месеца в годината. Самите сгради пък трябва не само да са енергийно ефективни, но и да доставят наслада на работещите в тях”, добави Апостолов.
На подписването на договора присъстваха зам.-кметът Люба Кленова, секретарят на Общината Ангелина Вангелова и специалисти от дирекция „Териториално и селищно устройство, евроинтеграция и европейски програми”, работили над проекта.

Делян Василев

Leave a Reply