Новини, Шарен свят

Подписаха проект за подобряване на обслужването на гражданите

Владимир Георгиев и Иво Ганчев

Договор по проекта „Ефективна и ефикасна администрация на Община Самоков за по-качествено обслужване на гражданите и бизнеса” бе подписан на 10 януари в Самоков от кмета Владимир Георгиев и управителя на фирма „Бим консулт” Иво Ганчев.
Проектът възлиза на 69 хил. лв. Основният стремеж е постигането на нова, европейски оптимизарана дейност на общинската администрация чрез въвеждане на по-ефективна структура и модели за работа.
Предвижда се да се изготви анализ, да се разработят наръчник за подобряване на административната структура и механизъм за мониторинг на функционирането на структурата. Планира се още да се подготви и общинска програма за обучение и преквалификация на служителите.
При подписването г-н Ганчев изрази задоволството си от експедитивността по подготовката на договора и желанието на своите специалисти да срещнат разбиране от общинските служители. Той изтъкна, че фирмата има опит в този вид дейност и изрази увереност, че след 4 месеца ще се отчетат добри резултати от извършеното.
Кметът Георгиев от своя страна заяви: „Добре е да видим как други оценяват нашата работа. Функционалният анализ ще изследва силните и слабите страни на дейността на общинската администрация и ще определи области за промяна. Искрено се надявам, че в резултат на това ще се подобри и нашата дейност.”

Евгения Попова

Leave a Reply