Новини, Политика, Читателски

Подходящ избор

Заслужава подкрепа решението на кмета Владимир Георгиев да назначи за заместник-кмет по финансовите въпроси Сия Шехтанова, досегашен директор на финансово-стопанската дирекция в Общината.
Г-жа Шехтанова е утвърден и отговорен общински служител, запознат много добре с финансовите проблеми на общината. Уверен съм, че като истински професионалист и сериозен човек тя ще изпълнява успешно задълженията и задачите, свързани с новата й отговорна длъжност.

Кирил Бонев

НПО “Милост за слабите”

Leave a Reply