Новини, Политика, Шарен свят

Поименен списък на обектите /в лева/ за строителство и основен ремонт през 2014 г. – проект

Основен ремонт

– ОПУ „Неофит Рилски” /по проект за енергийна ефективност/ – 180 000
– „МБАЛ-Самоков” – 100 000
– Улици и тротоари в Боровец – 100 000
– Дом за стари хора в Самоков /смяна на дограма/ – 50 000
– Рельово – Белчин бани – Белчин – 35 000
– София – Горни Окол – Долни Окол – 35 000
– Рельово – Алино – 32 095
– Боровец – Бели Искър – 30 100
– Железница – Ковачевци – Ярлово – 30 000
– Самоков – Продановци – Райово – 20 000
– Самоков – Драгушиново – Злокучане – 20 000
– Долна баня – Самоков – Гуцал – 20 000
– Рельово – Алино – 12 905
– Самоков – Говедарци – Мала църква – 12 500
– Самоков – София – Широки дол – 10 500
– Образописова къща – 10 000
– Ел. инсталация в ОДЗ „Звънче” – 4300

Придобиване на дълготрайни материални активи

– Кооперативен пазар в кв. „Самоково” – 200 000
– Благоустрояване на ул. „Търговска” – 120 000
– ВиК – Говедарци, Маджаре и Мала църква /работен проект/ – 100 000
– Спортни съоръжения в Самоков – 97 525
– НУ „Петър Берон” – триетажна пристройка към основната сграда – 80 000
– Паркозони в кв. „Самоково” – бл. 19, бл. 32, бл. 27 и бл. 25 – 60 000
– Паркозони в кв. „Възраждане” – бл. 12, бл. 3 – 60 000
– Велоалея в Самоков – 60 000
– Благоустрояване – градинката около паметника на Христо Ботев – 60 000
– Детски съоръжения в Самоков – 50 000
– Гробищен парк „Ридо – алеи и ограда – 50 000
– НУ „Петър Берон” – газова инсталация – 40 000
– Паметник П. Попангелов-старши в Самоков – 40 000
– Гробищен парк при стадиона – алеи и ограда – 35 000
– Изграждане на автобусни спирки – 30 000
– Х. „Арена” – преу-во и оборудване на перално помещение – 30 000
– Изграждане на навеси за съдове за смет в Самоков – 25 000
– Линейка за „МБАЛ–Самоков” – 24 000
– Благоустрояване и възстановяване на Чадър чешма – 20 000
– Благоустрояване на Лаго, Ридо и Тур. градина – проект – 20 000
– Изграждане на фонтан на детската площадка в центъра – 20 000
– ВиК и улична мрежа в кв. „Герена” – 20 000
– Благоустрояване на крайречна зона – Самоков /проект/ – 20 000
– Спортни съоръжения в Самоков /в т. ч. резерв 5 %/ – 19 975
– ОУ „Васил Левски” в Ярлово – ограда – 17 000
– Отоплителна инсталация на Център за рехабилитация – 16 600
– Изграждане на депо за отпадъци /РЦУО/ – Самоков – 16 314
– Проектиране на вход-изход: Самоков – Боровец – Ихтиман – 15 000
– Изграждане на фонтан на р. Искър в Самоков – 12 000
– Парково осветление около паметника на Христо Ботев – 10 500
– Благоустрояване на пространството м. Кръста – 10 000
– ВиК – Продановци, Райово и Широки дол – 10 000
– Изграждане на поливна система на стадион „Искър” – 10 000
– Проектиране на пространството около НУ „Станислав Доспевски” – 7 700
– Кръгово – „Търговска” и „Софийско шосе” – стр. надзор – 7 500
– Кръгово – бул. „Искър” и ул. „Хр. Ботев” – стр. надзор – 7 000
– Благ. на улица от о. т. 1149 до о. т. 1160 бул. „Искър” – проект – 6 000
– Дом за стари хора в Самоков – климатик – 5 000
– Дом за стари хора – лифт за повдигане на тежко болни – 5 000
– Водопроводна връзка водопровод „Рила” – Райово, НР Рельово – 5 000
– Ски шанца „Пионер” – проектиране – 5 000
– Общинско лесничейство – автомобилна газова уредба – 4 000
– Общинска библиотека – колонен климатик за IV кв. – 3 200
– Циркулационна помпа за котелно – Община Самоков – 2 500
– Дом за стари хора в Ковачевци – слънчеви колектори – 2 000
– ОУ „Христо Максимов” – компютри – 2 000
– ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – компютърна техника – 1 500
– Общинско лесничейство – компютри – 1 000

Leave a Reply