Крими, Новини, Политика

Поискаха контролни пунктове и видеонаблюдение срещу незаконната сеч

Работно съвещание на 27 януари обсъди мерките, които трябва да се предприемат, за да се спре разрасналата се отново напоследък незаконна сеч в общината.
Кметът Владимир Георгиев посочи, че на последната сесия на Общинския съвет местните депутати са поискали да се проведе подобно съвещание. Кметът добави, че постоянно се получават оплаквания по проблема, писма от граждани, включително и подписка /писмото с подписка на 150 граждани „Приятел” публикува в миналия си брой – бр. 6 от 24 януари т. г./.
„Притеснен съм, че гражданите се обръщат направо към мен. Хората не се интересуват кой е собственик. Важно е да се спазват изискванията за опазване на горите”, заяви кметът.
При това проблемът с незаконната сеч не се отнася само до Ридо и Лаго, а и за селата, откъдето също има оплаквания. Секат се дърва за огрев, но още по-голям проблем представляват количествата дърва, които се секат и преработват незаконно в гатери.
Вл. Георгиев добави, че подобни срещи е имало и преди, но не са ясни последиците от предприеманите мерки. Затова прикани присъстващите да дадат конкретни идеи и да заявят какво съдействие искат от Общината и от кмета.

Управителят на Общинското лесничейство инж. Евгени Димитров изтъкна, че положението вече е нетърпимо, особено през последните две години, когато са се закрили пропускателните пунктове.
Като причина за незаконната сеч се посочиха предимно незаконните гатери. Нарушенията се извършват главно през нощта. Горските служители са изложени на много рискове. Инж. Димитров предложи да се възстановят контролно-пропускателните пунктове, да се осигури видеонаблюдение и да се спре дейността на незаконните гатери.
Директорът на Горското стопанство инж. Владимир Малинов се съгласи с тези предложения и добави, че досега петима горски служители са пребити от нарушители на закона, а малко са осъдените; същевременно са конфискувани общо 25 превозни средства.
Инж. Александър Кроснев от Регионалното горско предприятие подчерта, че режимът на регистрация на гатерите е много сложен. Има над 100 гатера, но нарушенията не са свързани само с тях, защото, по думите му, ако се опазват горите, няма да има материал за гатерите. Инж. Кроснев препоръча да се подобри взаимодействието между Общината, държавното горско стопанство, Общинското лесничейство и полицията, както и да се подобри организацията в работата на Общинското лесничейство. Когато има дежурства, ще се избягват нарушенията, каза Кроснев. За възстановяване на контролния пункт специално в Бели Искър трябва да се предприемат действия, свързани с осигуряване и на необходимите средства.
Полицейският шеф Георги Тодоров предложи да се сформират съвместни екипи за проверки и контрол и да се проявява по-голяма инициативност от самите служители. Той уточни, че действат към 120-130 гатери, главно в селата и в покрайнините на града.
Районният прокурор Ваня Панева изрази несъгласие с изказванията, че няма осъдени извършители на незаконна сеч. Осъдени са 4 души за побой над горски служител и за закана към длъжностни лица. В прокуратурата са пристигали сигнали за каруци с дървен материал, но няма сигнали за незаконни гатери. Необходимо да се използват и административни наказания; трябва да се мисли и за залесяване, допълни г-жа Панева.
Общинският съветник Валентин Милушев изрази становище, че масово се сече в общинските гори, където според него няма контрол; че горските служители имат заповеди какъв периметър гори да охраняват, но какво има там, не е ясно. Нямало според Милушев и подписи на горските служители под заповедите. Инж. Димитров възрази и обясни, че всички горски надзиратели са регистрирани в Регионалната дирекция и знаят задълженията си.
Председателката на Общинския съвет Силвия Стойчева изрази тревогата си от състоянието на горите. „Нарушителите ще са спокойни, ако представителите на различните институции не се мобилизираме в борбата с незаконната сеч. Нека да обединим усилията си”, призова г-жа Стойчева.
Общинският съветник инж. Петър Георгиев призова за решителни мерки за прекратяване на поголовната сеч и за сурови наказания на нарушителите.
Обобщени бяха предложенията: да се възстановят контролно-пропускателните пунктове; да се поставят видеокамери на входовете и изходите на града; да се провери законността на гатерите; да се осигурят дежурства на групи горски служители на невралгичните места; да се организират съвместни проверки с представители на Общината, полицията, горските.
Реши се ръководителите на всички институции, участвали в срещата, да изпратят писма със свои предложения за ликвидиране на незаконната сеч. На 17 февруари предстои нова среща по проблема.

Leave a Reply