Новини, Политика

Покана до местната общност за участие в подготовката на бюджета за 2021 г.

Съгласно чл.83, ал.1 от Закона за публичните финанси кметът на общината разработва бюджетна прогноза със съдействието на кметове на кметства и кметски наместници на база на предложения на местната общност. Във връзка с разработването на бюджетната прогноза за 2021 г., кметът на Община Самоков кани всички обществени организации и юридически лица от общината да участват с предложения за подготовка на проект за бюджет на Община Самоков за 2021 г.
Предложения могат да се предоставят в деловодството на Община Самоков, ул. „Македония“ № 34 в работни дни от 08:30 до 17:30 часа или на е-mail адрес: samokov@samokov.bg, не по късно от 27.11.2020 г.

Leave a Reply