Покана за публично обсъждане на бюджета на Община Самоков за 2019 г.

Кметът на Община Самоков на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Самоков кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 15 януари 2019 г. от 17.00 ч. в заседателната зала на Общината /пети етаж/ на публично обсъждане на проекта на бюджет за 2019 г. на Община Самоков.
Уважаеми съграждани,
Предстои обсъждането на бюджета на Община Самоков за 2019 г. Очакваме вашите мнения, препоръки и предложения до 14 януари 2019 г. в деловодството на администрацията или на електронен адрес samokov@ samokov.bg
Основните показатели на проекта на общинския бюджет за 2019 г. ще бъдат публикувани на адрес www.samokov.bg
Очакваме ви!
Владимир Георгиев
кмет на Община Самоков

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*