Новини, Политика

Поканиха областния управител на форум в Пекин

Областният управител Илиан Тодоров е поканен от Министерството на образованието на Китай да участва във форума „Програма за лидери от областта на образованието на Китай и страните от Централна и Източна Европа – 2019“. Предвижда се Тодоров да бъде един от главните лектори на срещата. 
Форумът ще се състои в столицата Пекин и е във връзка с изпълнението на „Насоките от Дубровник за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа“. Документът е подписан от премиерите на Китай и България през април в Хърватия.
По време на форума ще бъдат обсъдени двустранният обмен и 
сътрудничеството в областта на образованието.

Leave a Reply