Новини, Шарен свят

Ползвателите и собствениците на земеделски земи ще сключват споразумения

В бр. 57 “Приятел” публикува интервю с инж. Константин Дудин, началник на Общинска служба “Земеделие”, във връзка с указанията до 31 юли да се подадат декларации от собствениците на земеделски земи.
От службата уточниха на 16 август, че в посочения срок са подадени 335 декларации за обработване на собствен имот и 131 декларации за обработване на земи под аренда. До 23 август трябва да се сключат споразумения за разпределяне на масивите по землища в присъствие на ползватели и кметове на съответните села. Това става по график, определен от общинската служба.
Събраната информация ще послужи при очертаване на парцелите във връзка с програмата за идентифициране на земеделските имоти за кандидатстване за субсидии на единица площ. Сега, както поясниха служители, се обединяват трите програми: за изчертаване на единица площ, за възстановяване на имотите и за правно основание. Така ще се избегне двойното деклариране за субсидии, ще се намалят санкциите за неверни данни, а и реалните собственици ще получават наем от евентуалния ползвател.
Предстои да се сключат споразумения между ползвателите и собствениците или служебни споразумения.

Е. Иванова

Leave a Reply