Здраве, Новини, Шарен свят

Поликлиниката се обновява

Нов голям надпис “Поликлиника” отпред на триетажната сграда до болницата лови окото и сякаш подсеща, че вътре се прави ремонт.
Обновяването е започнало преди около месец. На всеки етаж има информационно табло за разположените там кабинети.
Направен е основен ремонт на коридорите, пребоядисани са стените, таваните и вратите на кабинетите. Осветлението също е модернизирано, като са монтирани енергоспестяващи осветителни тела. За пребоядисването на коридорите и общата част на поликлиниката са изразходвани 8000 лв., уточни зам.-кметът Радослав Стойчев.
С 12 бона пък трябва да се ремонтират тоалетните на отделните етажи, чието лошо състояние досега често бе обект на критика от страна на посетителите. Направен е вече основен ремонт на двете тоалетни на третия етаж и те сега имат съвсем нормален, европейски вид.
Хигиената ще се поддържа всекидневно, като за тази цел са назначени и три чистачки. Закупена е професионална машина за почистване на подовете, чиято цена е малко над 6 хил. лв. Капацитетът на машината, както поясниха запознати, позволява да се чистят по два етажа на ден.
С наемателите на кабинетите се обсъжда въпросът да има непрекъснато отопление, поне докато трае приемното им време.
Засега от общинската управа не предвиждат да се увеличава наемът на кабинетите.
Ремонтиран е вече третият етаж. Предстои да се обновят постепенно вторият и първият етаж.
Пред кабинетите ще се поставят табели със съответния номер и името на практикуващия лекар. Има идеи и за ремонтиране на стълбищата, за поставяне на повече нови пейки в коридорите-чакални.
Стремежът е ремонтните работи да приключат до края на годината.
Самият ремонт се извършва от Общинското строително предприятие и работници по поддръжката към Общината.
Поликлиниката по решение на Общинския съвет от тази пролет вече се управлява пряко от Общината. За тази дейност отговаря инж. Иван Върбев, главен експерт “Хуманитарни дейности и общинска собственост” в местната администрация.
На среща на 29 юни бе пояснено, че през 2005 г. стопанисването и управлението на сградата на поликлиниката е било възложено на управителя на „МБАЛ-Самоков” ЕООД. Срокът на договора е изтекъл през ноември 2010 г. През тези пет години ползвателите на помещенията са плащали сметките си за отопление, вода и ток по отделни партиди на болницата. Сега, от ноември 2013 г., когато изтича срокът на анексите към договорите им, наемателите ще заплащат наемите си и консумативите вече по сметка на Общината.

Емилия Станоева

Leave a Reply