Новини, Шарен свят

Полицията ще подпомогне желаещите да гласуват

Преди провеждането на изборите е създадена организация гражданите, които нямат лична карта, защото е изгубена, открадната, повредена, унищожена или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.
На граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден или унищожен документ за самоличност.
При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 23 май, по искане на гражданите ще бъде издавано удостоверение, с което да гласуват. За да бъде издадено удостоверение е необходимо гражданите лично да подадат искане в РУП от 20 май до 24 май от 8.30 до 17.30 ч. и на 25 май от 8 до 17 ч. Удостоверенията се издават само след цифрово заснемане на лицето на заявителя. Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.
Документът може да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валиден за изборния ден – 25 май 2014 г.

Leave a Reply