Новини, Шарен свят

Половин милион лева над плана от данъци в общинската хазна

С 12 % е преизпълнен планът за данъчните приходи в общинския бюджет за миналата година, информираха от местната администрация. При предвидени 4 768 300 лв. са събрани 5 334 477 лв., т. е. с 566 177 лв. повече.
Основната част от приходите – към 4.2 млн. лв., са постъпления от налозите за 2014 г. Останалите над 1.1 млн. лв. идват от погасени задължения за предходни години.
Най-сериозно – 125 % – е преизпълнението при данъка върху превозните средства. Според запознати това се дължи най-вече на подобреното взаимодействие на общинската администрация с Областната дирекция на МВР, където се регистрират автомобилите.
Преизпълнени са и приходите от данък сгради – 113 %, и от такса битови отпадъци /такса смет/ – 106 %. Преизпълнението при приходите от таксата за административни услуги е почти двойно – 191 %. Подобно – 182 % – е преизпълнението и на приходите от такса „куче”. Повече с 2 % са и предвидените приходи от глоби.
Съответният показател при туристическия данък е 119 %, а при данъка за придобиване на имущество по възмезден начин – 104 %.
По-малко от предвиденото – 82 % – са само приходите от патентния данък. Във връзка с това от общинската администрация предупредиха, че ще бъдат правени проверки и ще се предприемат и други мерки.
Пред представители на местните медии на 12 януари кметът Владимир Георгиев уточни, че независимо от подобрението при събирането на приходите, все още длъжниците към Общината „висят” с около 1 млн. лв. Основната част от тези длъжници са около 30 фирми. Георгиев подчерта, че администрацията ще продължи да търси тези суми, включително и по съдебен ред.

Leave a Reply