Новини, Шарен свят

Помощите за първолаци се увеличават със 100 лв.

Правителството увеличи от 150 на 250 лв. еднократната помощ, която получават семействата на ученици, записани в първи клас, за покриване на част от разходите в началото на новата учебна година. Размерът на отпусканата сума по това „перо” не е бил променян от 2008 г.
Друга социална мярка на правителството е свързана с разширяване на кръга на хората, получаващи помощ за отопление.
От 1 юли се увеличиха от 240 на 310 лв. и обезщетенията за отглеждане на дете от 1 до 2 години.
Целевата помощ за ученици се отпуска на семействата, отговарящи на условията за социално подпомагане, както и за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в семейства на роднини и близки.

Leave a Reply