Помощ за възрастни и хора с увреждания

Община Самоков започна реализацията на проект по процедура на МИГ /Местна инициативна група/ – Самоков под надслов „По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 години, в невъзможност за самообслужване чрез осигуряване на достъп на услуги за социално включване и здравеопазване”.
Желаещите могат да подават заявления за участие в сградата на Домашния социален патронаж всеки делничен ден от 14 до 16.30 ч. Специалистите от „Социални дейности” ще извършат оценка на съответните потребности. Кандидатите за доставчици на социални услуги, домашни помощници, подават заявления, след което с всеки от тях ще бъде проведено интервю за възможността да предостави предвидените в проекта услуги.
Приемът на заявления ще продължи през целия срок на действие на проекта. Ще бъдат назначени 47 души на длъжност „Домашен помощник” на 4-часов работен ден.
Безвъзмездната финансова помощ по проекта възлиза на 368 870 лв.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*