Новини, Шарен свят

Помощ за дребния бизнес

Експертите от МИГ – Самоков ще подпомагат бизнеса за кандидатстване по обявените по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” процедури, както и за тези, които предстоят да се отворят, насочени към подпомагане на бизнеса и преодоляване на последствията от извънредното положение.
Отворена е процедурата „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.
Микро- и малки предприятия от селските райони ще могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ от 3 хил. лв. до 10 хил. лв. Проектите, отговарящи на критериите за оценка, ще се финансират по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.
Всеки, който среща затруднения, може да се консултира на място в офиса на МИГ – Самоков /в Туристическия информационен център в сградата на Общината, ул. „Македония“ 34/ всеки работен ден от 10 до 16 ч., тел. 0886 022 655.
Подаването на проектните предложения по процедурата се извършва изцяло по електронен път.
Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16,30 ч. на 15 юни 2020 г.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 173 млн. лв.

Leave a Reply