Новини, Шарен свят

Помощ за унищожена реколта

До 12 декември в областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие” се приемаха заявления за държавна помощ за компенсация на земеделските производители, чиято реколта е унищожена изцяло от измръзване, наводнение, буря, градушка, суша. Помощта се предоставя на физически и юридически лица, регистрирани като земеделски производители. Субсидията покрива 60 % от разходите за отглеждане на дадената култура през съответната стопанска година. За подпомагане могат да кандидатстват само стопани с издаден протокол от областната и общинската служба „Земеделие и гори” за 100 % унищожени посеви. Стопаните, които не са застраховали площите си, получават половината от полагащата се помощ. Изключение се прави за щетата от суша. Субсидиите ще бъдат преведени по банковите сметки на стопаните до 20 декември т. г. х х х Фонд „Земеделие” ще приема заявления за купуване на индивидуална млечна квота до 16 декември, съобщиха от фонда. Цената за квотната 2012/2013 г. е 0.01 лв. за кг краве мляко за доставки и 0.01 лв. за кг краве мляко за директни продажби. Процедурата за прехвърляне на индивидуални млечни квоти без стопанството на производител – т. нар. квотна борса, стартира за четвърта година в България през август т. г. През октомври са изпратени писма до одобрените кандидати със срок от 1 месец за плащане на дължимата сума. След обработка на резултатите е установено, че някои от одобрените заявители за купуване не са извършили плащането. В този случай ДФ „Земеделие” обявява свободните незакупени количества на интернет страницата си отново за продажба. Формуляр на заявлението може да се намери на електронната страница на фонд „Земеделие”. Изплащането на сумите на одобрените за продажба на млечна квота производители ще се извърши по реда на подаване на заявления в периода 1 септември – 10 октомври. На тях ще бъде направена проверка на място след извършване на превода на сумите и издаване на удостоверение за продажба.

Leave a Reply