Новини, Политика

Последната за годината общинска сесия ще бъде на 21 декември

Общинският съвет ще заседава за последно през тази година на 21 декември, четвъртък, от 9 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината. Ще бъдат обсъдени предложения на комисиите на местния парламент и на кмета.
Подготвяйки се за сесията, членовете на комисията по образование, култура, младежки дейности и спорт ще се съвещават в понеделник, на 11 декември, от 13.30 ч. На следващия ден от 15.30 ч. и от 16 ч. ще заседават комисиите по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика и по устройство на територията и екология.
На 13 декември от 13.30 ч. и от 15.45 ч. въпросите ще разискват участниците в комисиите по бюджет и финанси и по здравеопазване и социални дейности. Предварителните съвещания ще приключат на 14 декември, за когато от 14.30 ч. и от 15.30 ч. са насрочени дебатите в комисиите по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи и по законност, обществен ред и общинска собственост.

Leave a Reply