Новини, Шарен свят

Последствията от наводненията в Ковачевци и Рельово се ликвидират

Със собствени средства, в рамките на дейността за премахване на последиците от бедствия и аварии, Общината финансира аварийно-възстановителни дейности в района.
Главните усилия са насочени към ликвидиране на последствията от тазгодишното наводнение в Ковачевци. Предвидено е да се почисти коритото на реката и да се оформят отнесени от водата коларски пътища, които осигуряват достъп до част от къщите в селото. Възстановени са някои от отнесените мостове. Мостовете с пострадала конструкция са ремонтирани. Улици в Ковачевци също са ремонтирани.
В Рельово са оформени отводнителни канавки. Разрушените канавки са ремонтирани. Възстановени са и част от полските пътища. Приключило е и предвиденото за тази година асфалтиране на улици в селото. Тук обаче предстои още работа, свързана с оформянето на входа на Рельово.
Както уточниха от Общината, дейности за ликвидиране на щетите от наводнения ще се извършат в близко време и в Алино и Злокучане. За тази цел също ще се използват общински средства.

Leave a Reply