Постоянни комисии на Общинския съвет

Бюджет и финанси
Венета Галева /ГЕРБ/ – председател
Александър Боев /ГЕРБ/
Ангел Николов /БСП/
Васил Стоянов /”Алианс за Самоков”/
Светлана Атанасова /“Бъдеще за Самоков” и БСД/

Законност, обществен ред и общинска собственост
Мая Христева /”Алианс за Самоков”/ – председател
Александър Боев /ГЕРБ/
Александър Методиев /”Алианс за Самоков”/
д-р Райко Масларски /БСД и ”Бъдеще за Самоков”/
инж. Христо Ярловски /БСП/

Устройство на територията и екология
инж. Емил Николов /БСД и “Бъдеще за Самоков”/ – председател
Ангел Радков /”Алианс за Самоков”/
Валентин Милушев /ГЕРБ/
инж. Данаил Попов /БСП/
инж. Пламен Ангелов /”Самоковци за Самоков”/

Здравеопазване и социални дейности
д-р Стойчо Гълъбов /БСД и “Бъдеще а Самоков”/ – председател
д-р Бисерка Васева /ГЕРБ/
д-р Димитър Панев /”Самоковци за Самоков”/
д-р Николинка Баранска /ГЕРБ/
Радослав Стойчев /БСП/

Европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика
Светлана Атанасова /БСД и “Бъдеще за Самоков”/ – председател
Валентин Милушев /ГЕРБ/
Васил Стоянов /”Алианс за Самоков”/
Мартин Мартинов /”Алианс за Самоков”/
Инж. Николай Николов /БСП/

Образование, култура, младежки дейности и спорт
Гиргина Рангочева /ГЕРБ/ – председател
Антон Томов /”Алианс за Самоков”/
д-р Димитър Панев /”Самоковци за Самоков”/
д-р Ивалина Трендафилова /БСП/
Мартин Мартинов /”Алианс за Самоков”/

Разкриване и предотвратяване на конфликт на интереси
д-р Бисерка Васева /ГЕРБ/ – председател
Александър Методиев /”Алианс за Самоков”/
инж. Петър Георгиев /”Самоковци за Самоков”/
д-р Райко Масларски /БСД и “Бъдеще за Самоков”/
Силвия Стойчева /БСП/

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*