Новини, Шарен свят

Пострадалите от наводнението ще получат от 300 до 1500 лв. помощи

Общината ще подпомогне парично пострадалите от наводнението на 3 юли т. г. На 10 август Общинският съвет реши потърпевшите да бъдат разделени на три групи и да получат по 300, 500 или 1500 лв. помощи в зависимост от размера на нанесените щети на имотите им.
В отделна група са включени граждани, на които няма да бъдат изплатени помощи поради липса на основание.
Помощта ще бъде предоставена след представяне на молба-декларация /по образец/.
Получателите на финансовата помощ трябва да отговарят и на някои условия: да имат постоянен или настоящ адрес в общината; да нямат задължения към Община Самоков; да не притежават имущество, от което получават доходи; да не са продавали имущество за срок от 1 г. преди молбата за отпускане на помощ; да не са получавали помощ на същото основание от друг орган или институция /с изключение на хората от първа група – най-пострадалите/; жилището, в което са настъпили щетите, да е единствено за семейството, да не е застраховано и да има документ за собственост. Изисква се още съответните граждани да не са регистрирани и да не развиват дейност по Търговския закон или като земеделски производители.
Освен това помощта ще се предоставя, когато е засегнато имущество или помещения от жилище, които са необходими за задоволяване на естествени човешки потребности и осигуряване на нормален живот.
„Наясно съм, че не можем да удовлетворим всички нужди и искания на хората, но правим всичко възможно; Общината и Общинският съвет са вероятно първите институции, които реагираха на бедствието”, отбеляза преди гласуването кметът Владимир Георгиев. „Ние отидохме при хората, общински служители посетиха общо 429 адреса на пострадали”, допълни градоначалникът.
В срок са подадени общо 17 заявления с необходимите сведения за подпомагане от държавата на пострадалите населени места – Самоков, Широки дол, Продановци, Драгушиново, Шипочан, Бели Искър, Мала църква. Доста преди да изтече нормативният тримесечен срок ще бъдат завършени и съответните проекти и сметки. „Дори с тях сме почти готови”, добави Георгиев.
Във връзка с критиката в местни медии и социалните мрежи, че не са ремонтирани мостовете с отнесена асфалтова настилка кметът заяви, че се очаква комисия в средата на август и че може би ще се наложи и конструктивно укрепване на тези съоръжения. Общината е кандидатствала и за средства за продължаване на изграждането на подпорната стена на гробищния парк „Ридо”, където свлачище при наводнението затрупа доста гробове. С машини част от земните маси там са отстранени, сега предстои работа на ръка.
Отчетено бе, че е добро взаимодействието с ВиК дружеството, но че вероятно тепърва ще излизат наяве и някои други последствия от наводнението, свързани със запушени канализации и пр.

Leave a Reply