Потопените под язовир „Искър” села възкръснаха в книга

Току-що излязлата от печат най-нова книга на Георги Захов – „Потопените села”, разказва за трите самоковски селища – Шишманово, Калково и Горни Пасарел, останали през 50-те години на миналия век под водите на яз. „Искър”.
Авторът запознава читателя с разположението и миналото на цялата котловина, а отделни раздели са посветени на трите села – съставна част на някогашната голяма Самоковска околия.
Поместени са много данни за местоположението, имената и основаването на селата. Представени са техните църкви и манастири, училища, читалища, поминък, кооперации. Особено ценни са сведенията за Калково и Горни Пасарел, тъй като за Шишманово все пак, макар и преди години, са издавани книги, докато за другите две села публикации през изминалия над половин век от тяхното изселване през далечната 1954 г. почти липсват.
Авторът е публикувал и лични спомени от обектите на своето повествование. Поместени са и десетки снимки. Дадени са скици на махалите на Шишманово и на землището на Горни Пасарел. Особено ценна е подготвената от инж. Спаска Шехтова карта на част от някогашната наша околия с разположението на трите села, стария път за София, коритото на Искъра и очертанията на яз. „Искър”. На корицата пък е даден изглед от някогашното село Горни Пасарел.
Авторът е използвал много източници, като добросъвестно предава и анализира данните в тях.
Книгата е дело на издателство „Приятел”. Редактор е Тодор Попов, а за графичното оформление се е погрижила Надка Вардарова.
Георги Захов е роден през 1936 г. в Шипочан. Завършил е учителски институт и дълги години е работил като преподавател в родното си село и в Самоков. Издал е още девет книги главно с краеведска тематика, има и доста публикации в пресата. Носител е на златния почетен знак на Самоков.
„Потопените села” струва 6 лв. и може да се намери и в редакцията на в. „Приятел”.

Георги Захов

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*