Почистват коритото на Боклуджа

Коритото на река Боклуджа в рамките на Самоков вече се почиства. Ще бъде изчистено цялото легло на реката-канал от кв. „Боричо“ до края на града. Сега там има наноси и най-различни битови отпадъци, което би създало опасност при по-голямо пълноводие. Известно е, че източната част на града ни пострада именно в този участък при голямото наводнение на 3 юли 2017 г.
Разбира се, за доброто състояние на коритото могат и трябва да допринесат и гражданите, като пазят хигиена и не изхвърлят боклуци в речното легло.
Сегашното почистване е предприето от Общината и се извършва с машини.

Можете да харесате