Новини, Шарен свят

„По-близо до работа”

Бюрото по труда продължава дейността си по схема „По-близо до работа”. Във връзка с това работодатели и работещи могат да подават документи за кандидатстване. Схемата ще продължи да бъде работеща до 31 октомври 2015 г., реши Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Целта е на работещите да се предоставят стимули за търсене на подходяща работа и по-далеч от дома. Стимули се предвиждат и за работодателите, които наемат персонал от населени места и региони, различни от местата, в които извършват дейност.
Средствата, които се предоставят по схемата, покриват всекидневните разходи за транспорт на новонаетите служители до и от работното място, както и разходите на работодателя за обучение на пътуващите.
По данни от Бюрото по труда проектът „По-близо до работа” е започнал да се осъществява от 2011 г. В общината досега по него са сключени договори с 82 работещи и с 10 работодатели.

Leave a Reply