Здраве, Новини

По-добра околна среда – по-добро здраве

Вследствие на човешки действия – обезлесяване, икономически интервенции, загуба на биоразнообразие, бракониерство, корупция, нерегламентирано и некомпетентно изграждане на строителни обекти – страда собственото ни здраве.
Това още повече налага да се изпълняват стриктно задачите, записани в Националния план за действие „Околна среда – здраве”.
Проблемите в това отношение са свързани със замърсяването на въздуха в затворените помещенията и навън, лошото качество на питейната вода и водата за битови нужди, недостатъчното хигиенизиране, както и с въздействието на опасни химикали, пестициди и др., които замърсяват почвата. От тук произтичат заплахи за здравето, изразяващи се в развитие на опасни заболявания: дихателни и сърдечносъдови, рак, астма, алергии, увреждания на репродуктивните функции, на нервната система и пр.
Фините частици прах на земната повърхност са основна заплаха за замърсяването на въздуха и човешкото здраве, включително за намаляване на продължителността на човешкия живот. В Зелената книга на ЕС пък се посочва, че около 20 % от населението на ЕС страда от нива на шум, които здравните специалисти смятат за неприемливи, тъй като могат да доведат до раздразнителност, нарушаване на съня и други сериозни последици за здравето. Транспортът в градовете е един от основните елементи, които допринасят за наличието на прекомерен шум и свързаните с това последствия. В това отношение особено застрашени са бременните и малките деца.
Екологичните цели ще се постигат чрез ясни нормативни правила, които да се спазват със съдействието както на държавните органи и регионалните служби, така и на специализираните институции, неправителствени организации и др.

РЗИ – Софийска област

Leave a Reply