Новини, Политика

По-добре да се обясняват общинските решения

Решение на Общинския съвет № 729 от 28 март 2013 г. засяга одобряването на подробни устройствени планове на квартали в града ни. Изброяват се номерата на кварталите и в публикуваното общинско решение се посочва, че това става по приложената графична част /която е неразделна част от решението/.
Самото решение е прието единодушно от общинските съветници по предложение на кмета. След законовия двуседмичен срок за евентуално обжалване от страна на областния управител решението ще влезе в сила.
Не става ясно обаче къде са тези квартали. На обикновения гражданин изредените трицифрени номера на кварталите нищо не говорят. Би трябвало в такива случаи в определена канцелария в техническата служба на общинската администрация да има възможност заинтересованите граждани да проверят за плановете на кои точно квартали и места става въпрос.
Така е и друг път – хората се усетят едва когато е минало времето за разглеждане и обжалване на съответните решения. Така беше и през миналата година, когато стана недоразумение с предвидени за застрояване „петна” в „Самоково” и станалите по този повод протести на граждани.
Нека се помисли как да се направи така, че гражданите навреме да научават за промени в техните имоти или близо до тях.

Група граждани

Leave a Reply