Новини, Шарен свят

По-добри условия за кметствата и кооперацията в Говедарци и Мала църква

Кметът на общината и кметовете на Говедарци и Мала църква участваха в събрание на кооперация „Рила”, на което бе обсъдено по-рационалното използване на съвместната собственост на институциите в двете села.
Кметът Владимир Георгиев предложи собствеността да се раздели. Сега кметството в Мала църква се помещава на втория етаж в сграда в центъра на селото. Това пречи да се осигури достъпна среда. Там се намира и салонът на местното читалище, който е в занемарен вид. Смесената собственост пречи на Община Самоков да кандидатства с проекти за обновление на базата.
В крайна сметка на събранието се стигна до решение кооперация „Рила” да получи собствеността върху земята и втория етаж на сградата, в която се помещава кметството на Мала църква. Кооперацията пък ще предостави на Община Самоков друга сграда, намираща се на площада в селото. Така Общината ще може да извърши основен ремонт и да осигури подходяща среда за администрацията на Мала църква и за читалището.
Смесена собственост е и сградата на кметството в Говедарци. По отношение на тази сграда бе постигнато споразумение кооперацията да предостави на местното кметство помещение с лесен достъп на първия етаж. Помещението пък на втория етаж, където в момента се намира кметството, Общината ще предостави на кооперацията.

Leave a Reply